FM97.5 / LIVE
მთავარი » საინფორმაციო გამოშვება
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 22 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 22 სექტემბერი

22.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თეო მაისურაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 18 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 18 სექტემბერი

18.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თეო მაისურაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 15 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 15 სექტემბერი

15.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 14 სექტემბერი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 14 სექტემბერი

14.09.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 10 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 10 სექტემბერი

10.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 9 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 9 სექტემბერი

09.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში რობი ზარიძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 4 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 4 სექტემბერი

04.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თეონა მაისურაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 3 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 3 სექტემბერი

03.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 სექტემბერი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 სექტემბერი

03.09.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 2 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 2 სექტემბერი

02.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 2 სექტემბერი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 2 სექტემბერი

02.09.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 1 სექტემბერი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 1 სექტემბერი

01.09.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 1 სექტემბერი

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 1 სექტემბერი

01.09.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 31 აგვისტო

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 31 აგვისტო

31.08.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 31 აგვისტო

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 31 აგვისტო

31.08.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 28 აგვისტო

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 28 აგვისტო

28.08.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 28 აგვისტო

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 28 აგვისტო

28.08.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თეონა მაისურაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 27 აგვისტო

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 27 აგვისტო

27.08.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 27 აგვისტო

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 27 აგვისტო

27.08.2020 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში გულო კოხოძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 26 აგვისტო

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 26 აგვისტო

26.08.2020 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը: