FM97.5 / LIVE
მთავარი » რადიო
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 20 მაისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 20 მაისი

20.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 20 მაისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 20 მაისი [აუდიო]

20.05.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 20 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 20 მაისი [აუდიო]

20.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 მაისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 მაისი [აუდიო]

17.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 17 მაისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 17 მაისი [აუდიო]

17.05.2019 -
დღის მთავარი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 17 მაისი

ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 17 მაისი

17.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 17 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 17 მაისი [აუდიო]

17.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მაისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მაისი [აუდიო]

16.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მაისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 16 მაისი [აუდიო]

16.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 16 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 16 მაისი [აუდიო]

16.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 16 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 16 მაისი [აუდიო]

16.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 15 მაისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 15 მაისი [აუდიო]

15.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 15 მაისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება - 15 მაისი [აუდიო]

15.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 15 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 15 მაისი [აუდიო]

15.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը
ახალი ამბები - 15 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 15 მაისი [აუდიო]

15.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 14 მაისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 14 მაისი [აუდიო]

14.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
საფეხური: უნივერსიტეტის შინაგანაწესი [აუდიო]

საფეხური: უნივერსიტეტის შინაგანაწესი [აუდიო]

14.05.2019 -
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახალი შინაგანაწესი დამტკიდა, რომლის მიხედვითაც, სტუდენტები სხვადასხვა შეღავათებით ისარგებლებენ. ახალი რედაქციის დეტალებზე გადაცემა "საფეხურში" უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე ნიკოლოზ ახალკაცი საუბრობს.
ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 14 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები სომხურ ენაზე - 14 მაისი [აუდიო]

14.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 14 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 14 მაისი [აუდიო]

14.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ავანგარდი: 'ფრაიდის' წინააღმდეგ - ლგბტ თემის მხარდასაჭერად [აუდიო]

ავანგარდი: 'ფრაიდის' წინააღმდეგ - ლგბტ თემის მხარდასაჭერად [აუდიო]

13.05.2019 -
17 მაისი ჰომოფობიასთან, ბიფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი ფცქიალაძე გვიყვება, თუ რა პრობლემები აქვთ სექსუალურ უმცირესობებს საქართველოში და როგორია მათი გადაჭრის გზები.