FM97.5 / LIVE
მთავარი » რადიო
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 6 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 6 ივნისი [აუდიო]

06.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 6 ივნისი [აუდიო]

06.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 6 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 6 ივნისი [აუდიო]

06.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 5 ივნისი

05.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 5 ივნისი [აუდიო]

05.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 4 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 4 ივნისი

04.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 4 ივნისი [აუდიო]

04.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 4 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 4 ივნისი [აუდიო]

04.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 3 ივნისი

03.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 3 ივნისი [აუდიო]

03.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 3 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 3 ივნისი [აუდიო]

03.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 31 მაისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 31 მაისი [აუდიო]

31.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 31 მაისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 31 მაისი [აუდიო]

31.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 31 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 31 მაისი [აუდიო]

31.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 30 მაისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 30 მაისი [აუდიო]

30.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 30 მაისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 30 მაისი [აუდიო]

30.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 30 მაისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 30 მაისი [აუდიო]

30.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 29 მაისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 29 მაისი [აუდიო]

29.05.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 29 მაისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 29 მაისი [აუდიო]

29.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 29 მაისი

ახალი ამბები - 29 მაისი

29.05.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.