FM97.5 / LIVE
მთავარი » რადიო
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 17 ივნისი

17.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 ივნისი [აუდიო]

17.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 17 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 17 ივნისი [აუდიო]

17.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 14 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 14 ივნისი [აუდიო]

14.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს მუშაობს.
ახალი ამბები - 14 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 14 ივნისი [აუდიო]

14.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 13 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 13 ივნისი

13.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 13 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 13 ივნისი [აუდიო]

13.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 13 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 13 ივნისი [აუდიო]

13.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივნისი [აუდიო]

12.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 12 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 12 ივნისი [აუდიო]

12.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
ახალი ამბები - 12 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 12 ივნისი [აუდიო]

12.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივნისი [აუდიო]

11.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივნისი [აუდიო]

11.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
საფეხური: სამოქალაქო  განათლების პედაგოგთა ფორუმი [აუდიო]

საფეხური: სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი [აუდიო]

11.06.2019 -
რას სთავაზობს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი მასწავლებლებს – გადაცემის სტუმარია სამცხე– ჯავახეთში ფორუმის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე ნინო ნადირაძე.
ახალი ამბები - 11 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 11 ივნისი [აუდიო]

11.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ივნისი [ვიდეო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 10 ივნისი [ვიდეო]

10.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 10 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 10 ივნისი [აუდიო]

10.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 7 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 7 ივნისი

07.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 7 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 7 ივნისი [აუდიო]

07.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 7 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 7 ივნისი [აუდიო]

07.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.