FM97.5 / LIVE
მთავარი » რადიო
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 27 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 27 ივნისი [აუდიო]

27.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 27 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 27 ივნისი [აუდიო]

27.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 27 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 27 ივნისი [აუდიო]

27.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 26 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 26 ივნისი [აუდიო]

26.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 26 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 26 ივნისი [აუდიო]

26.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 26 ივნისი

ახალი ამბები - 26 ივნისი

26.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 25 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 25 ივნისი [აუდიო]

25.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 25 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 25 ივნისი [აუდიო]

25.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 24 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 24 ივნისი [აუდიო]

24.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 24 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 24 ივნისი [აუდიო]

24.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 21 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 21 ივნისი [აუდიო]

21.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 21 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 21 ივნისი [აუდიო]

21.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 20 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 20 ივნისი [აუდიო]

20.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.

ახალი ამბები - 20 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 20 ივნისი [აუდიო]

20.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივნისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივნისი

19.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 ივნისი [აუდიო]

19.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.

ახალი ამბები - 19 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 19 ივნისი [აუდიო]

19.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 18 ივნისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 18 ივნისი [აუდიო]

18.06.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 ივნისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 ივნისი [აუდიო]

18.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 18 ივნისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 18 ივნისი [აუდიო]

18.06.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.