FM97.5 / LIVE
მთავარი » რადიო
ახალი ამბები - 24 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 24 ივლისი [აუდიო]

24.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 22 ივლისი [აუდიო]

22.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 22 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 22 ივლისი [აუდიო]

22.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივლისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 19 ივლისი [აუდიო]

19.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 19 ივლისი [აუდიო]

19.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.

ახალი ამბები - 19 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 19 ივლისი [აუდიო]

19.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში ლუბა გიორგაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 18 ივლისი [აუდიო]

18.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 18 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 18 ივლისი [აუდიო]

18.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 17 ივლისი [აუდიო]

17.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 17 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 17 ივლისი [აუდიო]

17.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 16 ივლისი [აუდიო]

16.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ავანგარდი: 'მესხური ვაზი ყველა ოჯახში უნდა დაბრუნდეს' - გიორგი ნათენაძე

ავანგარდი: 'მესხური ვაზი ყველა ოჯახში უნდა დაბრუნდეს' - გიორგი ნათენაძე

16.07.2019 -
ქვევრის ღვინის საერთაშორისო კონკურსში, 120 ღვინის კომპანიას შორის ნაათენაძის „მესხურმა წითელმა“ ბრინჯაოს დიპლომი მიიღო. მესხური ტერასების პროექტის დამფუძნებელი, მეღვინე გიორგი ნათენაძე გვიყვება, თუ როგორ აღადგინა ოცზე მეტი მივიწყებული ვაზის ჯიში და რატომ უნდა, რომ სამცხე-ჯავახეთის სავიზიტო ბარათად ადგილობრივი ღვინო იქცეს.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ივლისი [ვიდეო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 15 ივლისი [ვიდეო]

15.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
კვირის აქცენტი: ‘დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი’ [ვიდეო]®

კვირის აქცენტი: ‘დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი’ [ვიდეო]®

12.07.2019 -
პროექტი „დაგეგმე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი“ ახალციხის მოქალაქეებს საშუალებას აძლევს, ჩაერთონ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში და მათთვის მნიშვნელოვანი, პრიორიტეტული საკითხების განსახორციელებლად, თვითმმართველობისგან დაფინანსება მიიღონ.
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 12 ივლისი [აუდიო]

12.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
ახალი ამბები - 12 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 12 ივლისი [აუდიო]

12.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში თაკო ფეიქრიშვილი მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივლისი

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 11 ივლისი

11.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը:
შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივლისი [აუდიო]

შემაჯამებელი საინფორმაციო გამოშვება – 11 ივლისი [აუდიო]

11.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიმაძე მუშაობს.
ახალი ამბები - 11 ივლისი [აუდიო]

ახალი ამბები - 11 ივლისი [აუდიო]

11.07.2019 -
დღის ახალი ამბები მოისმინეთ რადიო "სამხრეთის კარიბჭეს" საინფორმაციო გამოშვებაში. სტუდიაში მარიამ ბარძიამძე მუშაობს.
სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 10 ივლისი [აუდიო]

სომხურენოვანი საინფორმაციო გამოშვება - 10 ივლისი [აუდიო]

10.07.2019 -
Եթերում Հարավային Դարպասի լուրերն են հայերեն լեզվով,տաղավարում աշխատում է Սիրանուշ Թթթյանը.